C-180 Skywagon - Canopy Mask Kovozavody Prostejov

Home Peewit Canopy Masks Kovozavody P. 1:72C-180 Skywagon - Canopy Mask Kovozavody Prostejov

C-180 Skywagon - Canopy Mask Kovozavody Prostejov

Canopy masks for the 1:72 Kovozavody Prostejov kits

Ref. No.: M72325
 
Availability: IN STOCK
109,- Kč (4,45 €)
Add to cart
Copyright 2021 - 2024 © Miniwing